Verksamhetsidé

Trollhättans Simsällskap verkar för att alla genom lek, träning, tävling och motion ska kunna ägna sig åt simidrott  genom hela livet.

Trollhättans Simsällskaps verksamhet baseras på medlemmars ideella insatser, delaktighet och glädje till simidrotten.

Vision

Simning för alla i ett Trollhättan där alla kan simma

Våra Kärnvärden

Glädje – Vi älskar att glädjas tillsammans. Att ha roligt med simidrotten som utgångspunkt är viktigt för oss.

Utveckling – Vi vill att alla ska kunna delta och utvecklas. Varje gång någon lär sig att simma eller deltar på tävling – har vi medverkat till att skapa framgång och utveckling.

Livslångt idrottande – Vi vill att fler ska kunna vara aktiva inom idrotten genom hela livet, efter sina förutsättningar och drivkrafter.

Delaktighet – Vi tror att delaktighet och gemensamt ansvar ger mervärde och ligger till grund för det ideella åtagandet. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och inkluderas.

Våra Övergripande Mål

  • Vi ska främja simkunnighet och simning som motionssport för alla åldrar. En bred verksamhet för barn och ungdomar ska vara basen. 
  • All verksamhet ska utgå från allas lika värde och strävan efter att låta alla utvecklas på bästa sätt efter sina förutsättningar.
  • Vi ska vara förstahandsvalet i området när man väljer klubb för att lära sig simma, tävla och simma genom hela livet.
  • Vi ska bedriva tävlingssimning med mål att vara en av de bättre klubbarna i västsverige, mätt med förbundstävlingar.