Policys

Trollhättans Simsällskap bedriver en verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Att ha klara policys för hur vi hanterar olika situationer och en samsyn bland aktiva, ledare och föräldrar är därför viktig. Här kan du läsa om våra antagna policys och styrdokument för olika situationer och i olika frågor. Har du synpunkter på dessa eller har förslag på förändringar hör av dig till någon i styrelsen. 

Jämnställdhetspolicy

För oss i Trollhättans Simsällskap är det väldigt viktigt att alla medlemmar behandlas lika.

Ledarskapspolicy

Ledarskap inom Trollhättans Simsällskap innebär att vara ett föredöme för klubbens medlemmar

Trafiksäkerhetspolicy

Vi i Trollhättans Simsällskap är angelägna om att alla våra medlemmar färdas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Alkohol- och Drogpolicy

Trollhättans Simsällskap skall sträva efter ett aktivt idrottsliv utan alkohol och droger för ungdomarna.

Handlingsplan mot mobbing

I Trollhättans Simsällskap tar vi starkt avstånd från mobbing och kränkande behandling

Föräldrapolicy

Denna föräldrapolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som deltar i TSS verksamhet

Föräldramedverkan

Ditt engagemang som förälder är viktigt för vår förenings överlevnad. Vi vill ha er hjälpande hand

Belastningsregistret

Trollhättans Simsällskap ska begära utdrag av alla från 15 år i vår verksamhet som har direkt kontakt med barn.

Barnkonventionen

Här kan ni hitta en länk till Barnkonventionen som från och med 1 januari 2020 blir lag i Sverige.

Försäkringar

Om olyckan är framme är du som medlem hos Trollhättans Simsällskap försäkrad under alla våra aktiviteter hos Folksam via Svenska Simförbundet. Alla som är ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer och tränare när man utför uppdrag åt Trollhättans Simsällskap är försäkrade genom Folksam via Riksidrottsförbundet. Försäkringarna gäller även vid tävlingar, vid direkt färd till och från aktiviteter, och även utanför hemorten.

Vid inträffad olycka ska du anmäla det så fort som möjligt till Folksam,
0771-950 950. Om skadeanmälan behöver kompletteras kontaktar Folksam oss.

De försäkringar som du omfattas av hos Trollhättans Simsällskap är: