Innan man Anmäler sig till TSS kurser

Var vänlig och läs igenom våra allmänna villkor innan ni anmäler er

För att kunna anmäla sig till Trollhättans Simsällskaps olika kurser så behöver man ett medlemskonto. Alla som har varit medlemmar hos oss tidigare har ett medlemskonto. Genom att trycka på Anmäl till kurs så kommer ni skickas vidare till vår anmälningssida. Där loggar ni in på er medlemssida som vanligt.

Nya medlemmar kan klicka på skapa ett medlemskonto där får ni information om hur det går till. Lycka till!!!

ALLMÄNNA VILLKOR

Medlemsavgift

Man måste vara medlem för att delta i alla Trollhättans Simsällskaps verksamheter. Medlems-avgiften är 200 kr/år och tillkommer utöver deltagaravgiften. Som medlem åtar man sig att följa Trollhättans Simsällskaps policys och regler. 

BOKNING

Vid bokning av aktivitet hos Trollhättans Simsällskap skickas alltid bokningsbekräftelse och faktura via e-post. Vid val av pappersfaktura tillkommer en avgift på 30 kr. Bokning av aktivitet är bindande, dvs. ingen ångerrätt utgår.

BETALNING

Deltagaravgiften ska betalas in inom 10 dagar om inget annat anges på fakturan. Om avgiften inte är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas ut och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.

Vid byten/ombokningar har Trollhättans Simsällskap rätt att ta ut en administrationsavgift på 200 kr.

FORCE MAJEURE​

Det kan uppstå problem som Trollhättans Simsällskap inte kan påverka, med enstaka stängningsdagar som följd. Vi försöker så långt som möjligt hitta ersättningstider om någon grupp blir inställd pga. simanläggningens status. Men i det fall vi inte anser oss ha rimlig möjlighet att hitta ersättningstider utgår ingen återbetalning för inställda tillfällen.

Inställd aktivitet

Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före aktivitetstart om deltagarantalet är färre än 6 st. Du har då rätt att återfå hela deltagaravgiften och medlemsavgiften eller så erbjuds du en annan dag/tid.

Frånvaro pga. sjukdom

Vid längre sjukdom betalas deltagaravgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Vid dessa tillfällen ska direktkontakt tas via e-post: tss.kansli@gmail.com. Medlemsavgift återbetalas inte.

TILLGODOHAVANDE​​

Tillgodohavanden äldre än 3 år tillfaller Trollhättans Simsällskap och debiteras som en administrationsavgift. Kontakta TSS-kansli för ev. återbetalning av tillgodohavande. Vid återbetalning av tillgodohavande har Trollhättans Simsällskap rätt att ta ut en administrationsavgift på 200 kr.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)​

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.