TSS
Historia

Trollhättans Simsällskap Kallis

I samband med att folkskolans simundervisning hade sin avslutning sommaren 1932, anordnades en uppvisning i simning och hopp. Bakom arrangemanget låg två lärare, K. Nilsson och G. Holmström Dessa båda tog också initiativ till den sammankomst, som hölls den 16 januari 1933 på Björsells Konditori, där planerna på att bilda en specialförening för simning tog form. Man kom överens om att via annons i tidningen kalla till ett konstituerande möte den 6 februari. Till detta infann sig 16 personer, varav fem kvinnor. Den interimstyrelse som utsågs hade sitt första sammanträde den 14 februari och då: Föreslogs att föreningens namn skulle vara Trollhättans Simsällskap.

Förslaget antogs den 8 mars 1933, då också styrelse valdes I april samma år sökte och beviljades klubben inträde i Svenska Simförbundet. Simundervisning och märkestagning blev en viktig del av verksamheten vid sidan av tränings- och tävlingssim.

Simundervisningen skedde vid den tidpunkten vid kallbadhuset, ”Kallis”. Simträning och tävling och tidvis även vattenpolo bedrevs där ända fram till dess att nuvarande sim- och idrottsanläggningen Älvhögsborg stod färdig 1968. Sällskapet upplevde ett stort uppsving i samband med att verksamheten startade i Älvhögsborg. Antalet medlemmar ökade från 50 till 630 inom loppet av tre år.

Idag är vi ca 1 500 medlemmar. Vi bedriver fortfarande vår verksamhet på Älvhögsborg men vi har även periodvis utvidgat till Vargön och Hallevibadet med vår vuxenverksamhet. Under dessa 85 år har vi fått se stora framgångar i vattnet, främst Erik Andersson som krönte sin karriär med OS i Aten 2004. TSS har även fått möjligheten att arrangera svenska mästerskap vid 4 tillfällen med mycket lyckade resultat. JSM 1979 | Sum-Sim 1998, 2001, 2015