TSS Styrelse 2020

Ordförande

Klas Lindblad

ordforandetss@gmail.com

Vice Ordförande

Angelica Larsson

viceordforandetss@gmail.com

Kassör

Erik Sjöberg

tsskassor@gmail.com

VICE KASSÖR

Hannu Faarinen​

vicekassortss@gmail.com

Sekreterare

William Jobe

sekreteraretss@gmail.com

LEDAMOT

Fredrik Thompson​

Ledarmot1tss@gmail.com

LEDAMOT

Ragna Alfredsson

Ledarmot2tss@gmail.com

Suppleant 1

Gunilla Kristiansson

Suppleant1tss@gmail.com

Suppleant 2

Karin Skogh

Suppleant2tss@gmail.com

Revisorer & Valberedning

REVISOR

Mats Sjöqvist

REVISOR

Mariette Edqvist

VALBEREDNING

Katharina Fisk Dalek

VALBEREDNING

Jenny Öhman