Välkommen på Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Trollhättans Simsällskap till ordinarie årsmöte.

Mötet hålls onsdagen den 27 mars, kl. 18.00 i Mötesrum Inspiration på Arena Älvhögsborg.

   

   • 18.00 Närvaroregistrering

   • 18.15 Start årsmötesförhandlingar

  I samband med Årsmötet kommer vi att bjuda på fika!

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (den 5 mars) och sänds till tsskansli@gmail.com

  Inte medlem idag och vill bli? Anmäl dig här BLI MEDLEM I TSS. Passa på att ta del av en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.

  Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag m.m. finns tillgängliga på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet.

  Hjärtligt välkomna,

  önskar Styrelsen

  Årsmöteshandlingar

  Dagordning Årsmöte 2024

  Punkt 6 & 7. Verksamhetsberättelse med Årsbokslut 2023 samt revisionsberättelse

  Punkt 9. Fastställande av medlemsavgift. Styrelsens förslag – oförändrad

  Punkt 10. Verksamhetsplan med budget 2024

  Punkt 11. Inga inkomna motioner

  Punkt 12. Valberedningens förslag

  Simning För Alla