Välkommen på Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Trollhättans Simsällskap till ordinarie årsmöte.

Mötet hålls onsdagen den 22 mars, kl. 18.00 i Mötesrum Inspiration på Arena Älvhögsborg.

  • 18.00 Närvaroregistrering
  • 18.15 Start årsmötesförhandlingar
  • Prisutdelning; Årets Simmare, Årets Kompis etc.

I samband med Årsmötet kommer vi att fira TSS 90 år, med bland annat tårta till alla årsmötesdeltagare!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (den 1 mars) och sänds till tsskansli@gmail.com

Medlem som betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt finns intagen i föreningens medlemsregister har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till annan. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt på mötet.

Inte medlem idag och vill bli? Anmäl dig här BLI MEDLEM I TSS. Passa på att ta del av en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.

Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag m.m. finns tillgängliga på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna,

önskar Styrelsen

Årsmöteshandlingar

Dagordning Årsmöte 2023

Punkt 6 & 7. Verksamhetsberättelse med Årsbokslut 2022 samt revisionsberättlese

Punkt 9. Fastställande av medlemsavgift.

Punkt 10. Verksamhetsplan med budget 2023

Punkt 11.

Punkt 12. Valberedningens förslag

Simning För Alla