Simmarkonto

Trollhättans Simsällskap (TSS) erbjuder varje aktiv simmare i tränings- och tävlingsgrupperna att på egen hand samla in pengar till ett eget personligt “Simmarkonto”. Detta kan bland annat ske via olika försäljningskampanjer som föreningen rekommenderar och administrerar. Pengarna på simmarkontot kan sedan användas för att betala olika avgifter (klubbkläder, läger, tävlingar etc) till föreningen.

Vilka aktiviteter som är aktuella för Simmarkontot kommer meddelas av TSS vid varje aktuellt tillfälle, och från år till år kan detta variera. Inför varje försäljningskampanj kommer det att skickas ut information om hur fördelningen av intjänade pengar ska delas.

För Idrottsrabatten är förtjänsten 50 kr per sålt häfte idag och då får simmaren 25 kr till sitt simmarkonto och 25 kr går till föreningen.

Redovisning vid försäljningskampanjer kommer oftast ske via fakturor men detta meddelas alltid vid informationen om försäljningen.

Simmarkontot är personligt och medel på det kan inte överlåtas till någon annan (undantag inom familj då man kan ha ett simmarkonto tillsammans med ett syskon). Vill man använda pengarna på simmarkontot måste man kontakta kansliet i samband med betalning av en faktura. Ange fakturanummer och medlemsnummer vid kontakt med kansliet. Observera att man alltid först måste få en faktura för att kunna använda pengarna på sitt konto då dessa pengar behöver kopplas till ett fakturanummer.
För att få reda på saldot på simmarkontot kan man kontakta kansliet (tsskansli@gmail.com), man ska då ange medlemsnummer i samband med detta.

Då du inte längre är medlem i TSS (dvs. inte betalat medlemsavgift under ett helt verksamhetsår), upphör din dispositionsrätt av Simmarkontot och kontot avslutas. Eventuella medel som finns kvar på kontot för vi gärna över till en bror eller syster, eller annan familjemedlem, som fortfarande är medlem. I annat fall tillfaller de pengar som finns kvar på simmarkontot föreningen.

All försäljning kommer även framöver att vara frivillig.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen