Simmarkonto

Trollhättans Simsällskap (TSS) kommer framöver kunna erbjuda varje aktiv simmare att på egen hand samla in pengar till ett eget personligt “Simmarkonto”. Detta kan bland annat ske via olika försäljningskampanjer som föreningen rekommenderar och administrerar. Pengarna på simmarkontot kan sedan användas för att betala olika avgifter (klubbkläder, läger, tävlingar etc) till föreningen.

Försäljningskampanjer har vi redan idag men skillnaden blir nu att den behållning som föreningen tidigare fick in via dessa försäljningskampanjer kommer att delas mellan föreningen och simmaren.

Vilka aktiviteter som är aktuella för Simmarkontot kommer meddelas av TSS vid varje aktuellt tillfälle, och från år till år kan detta variera. Inför varje försäljningskampanj kommer det att skickas ut information om hur fördelningen av intjänade pengar ska delas. Generellt kommer 50/50-principen att praktiseras i början, men målsättningen är att en större del av behållningen ska gå till simmarkontot i framtiden, om det hela faller väl ut. 

För till exempel Idrottsrabatten är förtjänsten 50 kr per sålt häfte idag. Om 50% av förtjänsten tillfaller Simmarkontot vid varje sålt häfte, då kommer 25 kr att gå till föreningen och 25 kr gå till Simmarkontot.

Information om hur redovisning går till kommer att skickas ut i samband med varje försäljningskampanj.

Simmarkontot är personligt och medel på det kan inte överlåtas till någon annan (undantag inom familj då man kan ha ett simmarkonto tillsammans med ett syskon). Vill man använda pengarna på simmarkontot måste man kontakta kansliet i samband med betalning av en faktura. Ange fakturanummer och medlemsnummer vid kontakt med kansliet. För att få reda på saldot på simmarkontot kan man kontakta kansliet, man ska då ange medlemsnummer i samband med detta. 

Då du inte längre är medlem i TSS (dvs. inte betalat medlemsavgift under ett helt verksamhetsår), upphör din dispositionsrätt av Simmarkontot och kontot avslutas. Eventuella medel som finns kvar på kontot för vi gärna över till en bror eller syster, eller annan familjemedlem, som fortfarande är medlem. I annat fall tillfaller de pengar som finns kvar på simmarkontot föreningen.

All försäljning kommer även framöver att vara frivillig.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen